Регионални новини

 

В новия брой 12 на регионалния седмичник Тутракански глас четете: - от 01/04/10 - 12:35 PM

„Красимир Костадинов спечели поредния турнир по канадска борба в Благоевград” - Десетото юбилейно издание на „Благоевград оупън”остана под хегемонията на Красимир Костадинов, който пребори другите основни претенденти – Стоян Големанов от Горна Оряховица и Георги Цветков от Банско.

Краси завоюва първите места при мъжете на дясна ръка в категория до 90 кг и в абсолютната категория, а остана втори в тежката категория на лява ръка.

В това състезание участва и тутраканският отбор по канадска борба „Херкулес”, чийто треньор е Краси Костадинов. Те записаха едно успешно представяне, което още повече амбицира Костадинов в понататъшната му треньорска работа. При юношите в категория до 65 кг Калоян Николов се класира на първо място на лява ръка и на трето – на дясна ръка. Калоян тренира този спорт от една година.

Новото попълнение в отбора – Ангел Ганев, тренира от шест месеца и в Благоевград в тежката категория при юношите взе третото място на лява и на дясна ръка.

 

„Закриха ОДК” (Общински детски комплекс) - След повече от една година дебат по хамлетовски - да бъде или да не бъде Общинския детски комплекс най-после се взе решение, което мнозинството съветници дълбоко в себе си не приемат за правилно. ОДК бе закрит като организационна форма. Защото, въпреки дипломатичността, ясно прозират политическите мотиви.

На сесията проведена вчера, кметът подчерта, че през последните две години в работата на ОДК има отстъпление. Със сигурност пропуски в работата на ОДК има, възможно е новооткритият Общински център за извънучилищни дейности да заработи по-добре. Но съмненията остават. Те бяха казани едно към едно от новия началник на Регионалния инспекторат в Силистра Габриела Миткова, която бе дошла да защити институцията. „Какви са гаранциите, че новата форма няма да повтори посочените негативи? - попита тя. Има изчисления, как ОДК не може да съществува, а защо няма такива за съществуването му. Имам подозрения, че новият Извънучилищен център ще възпроизведе старите негативи.”, заключи Миткова.

 

Домашният социален патронаж – на частна фирма - Услугата „Домашен социален патронаж”, която до сега се предоставяше от Община Тутракан, след проведените вчера дълги дебати на последната сесия на Общинския съвет и взетото решение, вече ще се предлага от частноправни доставчици. За целта са утвърдени Обявление и Заповед за обявяване на конкурс.

До решението се стигна след спорове по законосъобразността на предлаганите документи във вид на „Информация” и липсата на правни основания и конкретно проекторешение от страна на администрацията за приемането му, което наложи преместване на дискусията в края на заседанието.

Всъщност до предоставянето на тази социална услуга се стигна, за да бъдат намалени разходите в общинския бюджет.

 

Общината да има Стратегия за мерите и пасищата

поискаха на среща, проведена през седмицата, животновъди от Тутракан. Те представиха своите проблеми, провокирани от предстоящото приемане на решение на Общинския съвет за отдаване на общинските мери и пасища под наем за следващата стопанска година - разорани мери, разорани и стеснени полски пътища, по които трудно минават животните, липса на достатъчно чешми за водопой, липса на нормални подходи за излаз на животните от града към мерите, безразборно събиране на билки от роми от пасищата, необходимост от действителна грижа – окосяване и наторяване, които досега са със съмнително качество на изпълнение или липса изобщо на такова. През следващата седмица ще бъде направен съвместен обход на проблемните места от представители на животновъдите и общинарите.

 

Автор: TG
Предишни публикации
ЗаглавиеДатаАвтор
Удължаване срока за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" 03/11/22 - 06:44 PM-
О Б Я В А „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО „МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“30/07/22 - 12:00 AM-
ОБЯВА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО „МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“10/09/21 - 09:57 AM-
ОБЯВА - „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ Открива ПРИЕМ ПО процедура за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 17/06/21 - 02:26 PM-
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.110 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”03/12/20 - 12:26 PMTG
Обява - удължаване срока за прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа23/09/20 - 01:37 PMTG
ОБЯВА - за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.362 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “21/07/20 - 10:15 PMTg
ОБЯВА - „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 19.05. „ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО “07/07/20 - 09:16 PM-
О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.345 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“02/07/20 - 12:28 AMTG
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа06/04/20 - 05:47 PM-
ОБЯВА - за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”06/04/20 - 05:39 PM-
О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”27/02/20 - 08:36 PMTG
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа27/02/20 - 08:43 PMTG
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”27/01/20 - 08:37 AMTG
Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Главиница-Ситово03/01/20 - 10:02 PMTG
В новия брой 15/2018 на регионалния седмичник в. Тутракански глас четете:12/04/18 - 03:46 PMTG
В новия 45 брой на регионалния седмичник в. Тутракански глас четете:20/12/10 - 10:27 PMTG
Традиционен мотокрос в Главиница13/10/10 - 12:36 PMTG
В новия бр. 28 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:03/08/10 - 12:37 PMTG
В новия брой 26 на в. Тутракански глас четете:05/07/10 - 08:35 PMTG
Образованието, глупако!08/06/10 - 01:27 PMАделина Марини, София
Как Читанката убива книгата08/06/10 - 01:23 PMРалица Ковачева, София
По стъпките на Таньо войвода - 201008/06/10 - 01:15 PMTG
В новия брой 21 на в. Тутракански глас четете:27/05/10 - 09:12 PMTG
В новия брой 19 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:17/05/10 - 04:18 PMTG
В брой 14 на регионалния вестник Тутракански глас четете: 09/04/10 - 08:17 AMTG
В брой 11 на регионалния седмичник в. Тутракански глас четете20/03/10 - 12:30 PMTG
В брой 10 - 2010 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:18/03/10 - 01:01 PMTG
В брой 6 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:20/02/10 - 05:26 PMTG