Регионални новини

 

В брой 30 на регионалния седмичник Тутракански глас четете - от 26/07/09 - 06:32 PM

 

Децата намаляват, издръжката се увеличава” – това е изводът от информацията за състоянието на образователната мрежа в Община Тутракан, представена на обществено обсъждане на новата Стратегия за развитие на образованието за периода 2009-2013 г. в крайдунавската община. Демографският срив е причината за наличието само на 4 училища в Тутраканско – две средни в града и две основни с маломерни паралелки в селата.
В същото време от общинската администрация отчитат недостиг на средства за издръжка на учебните заведения, който ще се почувства най-вече през второто полугодие на годината.
 
Доротея Бальовска журира конкурс в Беларус – От 10 до 16 юли в белоруския град Витебск се проведе 18-я Международен фестивал на изкуствата „Славянски базар”. Част от него бе и Международния музикален детски конкурс „Витебск – 2009”, в чието седмо издание организаторите бяха поканили музикалния педагог от Тутракан Доротея Бальовска за член на журито.
Тя е директор на Международния фестивал на изкуствата „Речни ноти”, чието осмо издание е през тази година - от 27 до 29 август, на брега на р. Дунав в Тутракан, а подготовката за него е в разгара си. Конкурсът е включен в правителствената програма за осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2009 г. Новината, която Бальовска донесе от Витебск е, че тутраканските „Речни ноти” ще са етап от конкурса „Славянски базар”, което означава, че по време на фестивала ще има отделен кастинг за прослушване на кандидати за следващия конкурс в Беларус.
 

На страниците на вестника можете да намерите информация за приключилия проект „Стилът в бизнеса – нова визия на успеха”, финансиран от Програма ФАР, по който в професията „Малък и среден бизнес” са обучени 52 безработни лица от Община Главиница. В същата община започва реализацията на нов проект - «Предоставяне на услугата „Домашен помощник“ в община Главиница”. Общият брой ползватели на социалните услуги е 31 души от 10 населени места.

Автор: TG
Предишни публикации
ЗаглавиеДатаАвтор
Обява - удължаване срока за прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа23/09/20 - 01:37 PMTG
ОБЯВА - за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.362 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “21/07/20 - 10:15 PMTg
ОБЯВА - „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 19.05. „ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО “07/07/20 - 09:16 PM-
О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.345 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“02/07/20 - 12:28 AMTG
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа06/04/20 - 05:47 PM-
ОБЯВА - за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”06/04/20 - 05:39 PM-
О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”27/02/20 - 08:36 PMTG
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа27/02/20 - 08:43 PMTG
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”27/01/20 - 08:37 AMTG
Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Главиница-Ситово03/01/20 - 10:02 PMTG
В новия брой 15/2018 на регионалния седмичник в. Тутракански глас четете:12/04/18 - 03:46 PMTG
В новия 45 брой на регионалния седмичник в. Тутракански глас четете:20/12/10 - 10:27 PMTG
Традиционен мотокрос в Главиница13/10/10 - 12:36 PMTG
В новия бр. 28 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:03/08/10 - 12:37 PMTG
В новия брой 26 на в. Тутракански глас четете:05/07/10 - 08:35 PMTG
Образованието, глупако!08/06/10 - 01:27 PMАделина Марини, София
Как Читанката убива книгата08/06/10 - 01:23 PMРалица Ковачева, София
По стъпките на Таньо войвода - 201008/06/10 - 01:15 PMTG
В новия брой 21 на в. Тутракански глас четете:27/05/10 - 09:12 PMTG
В новия брой 19 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:17/05/10 - 04:18 PMTG
В брой 14 на регионалния вестник Тутракански глас четете: 09/04/10 - 08:17 AMTG
В новия брой 12 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:01/04/10 - 12:35 PMTG
В брой 11 на регионалния седмичник в. Тутракански глас четете20/03/10 - 12:30 PMTG
В брой 10 - 2010 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:18/03/10 - 01:01 PMTG
В брой 6 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:20/02/10 - 05:26 PMTG
В брой 5 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:08/02/10 - 07:40 PMTG
В брой 4 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:29/01/10 - 06:34 PMTG
В брой 3-ти на регионалния седмичник Тутракански глас четете:25/01/10 - 10:08 PMTG
В новия брой 2 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:15/01/10 - 10:21 AMTG