Регионални новини

 

В новия брой 2 на регионалния седмичник Тутракански глас четете: - от 15/01/10 - 10:21 AM

„Стоянка Павлова спечели конкурса „Екзотично пътешествие” – публикация за последния успех на Стоянка Павлова от с. Нова Черна, която със своя пътепис „Моята австралийска приказка” написан след 3-месечното й пребиваване на далечния континент, успя да изпревари 70 автори от цялата страна. В материала е посочено още, че павлова вече е подготвила за печат и сборник с автентични народни песни от тутраканското село.

 

За постиженията на общинската болница в Тутракан и за нейните проблеми е репортажът, който започва от 1-ва и продължава на 4 страница. В него министърът на здравеопазването Божидар Нанев казва „Болницата в Тутракан е структуроопределяща”, управителят на здравното заведение д-р Светлана Петкова със самочувствие твърди, че „Болницата е предпочитана от пациентите от различни краища на страната, а вече и от съседна Румъния, но независимо от това тя има финансови затруднения, които биха били по-малки, ако се направи ново остойностяване на клиничните пътеки.”. Мненията на няколко пациенти също илюстрират репортажа.

 

На своите страници вестникът дава информация за подписаните Споразумения между Община Тутракан и настоятелствата на читалищата в с. Нова Черна и Тутракан от една страна и Министерството на културата и Програмата на ООН от друга за реализацията на проект „ Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. По този проект ще бъдат доставени 18 компютъра, софтуер, предвидено е обучение за библиотечните работници.

Такова Споразумение е подписано и в Община Главиница, където две читалище – това в Главиница и в с. Стефан Караджа ще работят по същата програма.

 

И още - информация за започващото днес Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се осъществява във всички европейски страни едновременно. В Тутраканския край птиците ще бъдат преброени на територията от с. Бръшлен до с. Малък Преславец, в защитената местност „Калимок Бръшлен”, както и във всички вътрешни водоеми – язовири. Преброяването тук ще се извършва от специалисти и доброволци от неправителствената организация носеща името на защитената местност „Калимок-Бръшлен”.

 

Автор: TG
Предишни публикации
ЗаглавиеДатаАвтор
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа06/04/20 - 05:47 PM-
ОБЯВА - за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”06/04/20 - 05:39 PM-
О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”27/02/20 - 08:36 PMTG
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа27/02/20 - 08:43 PMTG
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”27/01/20 - 08:37 AMTG
Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Главиница-Ситово03/01/20 - 10:02 PMTG
В новия брой 15/2018 на регионалния седмичник в. Тутракански глас четете:12/04/18 - 03:46 PMTG
В новия 45 брой на регионалния седмичник в. Тутракански глас четете:20/12/10 - 10:27 PMTG
Традиционен мотокрос в Главиница13/10/10 - 12:36 PMTG
В новия бр. 28 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:03/08/10 - 12:37 PMTG
В новия брой 26 на в. Тутракански глас четете:05/07/10 - 08:35 PMTG
Образованието, глупако!08/06/10 - 01:27 PMАделина Марини, София
Как Читанката убива книгата08/06/10 - 01:23 PMРалица Ковачева, София
По стъпките на Таньо войвода - 201008/06/10 - 01:15 PMTG
В новия брой 21 на в. Тутракански глас четете:27/05/10 - 09:12 PMTG
В новия брой 19 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:17/05/10 - 04:18 PMTG
В брой 14 на регионалния вестник Тутракански глас четете: 09/04/10 - 08:17 AMTG
В новия брой 12 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:01/04/10 - 12:35 PMTG
В брой 11 на регионалния седмичник в. Тутракански глас четете20/03/10 - 12:30 PMTG
В брой 10 - 2010 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:18/03/10 - 01:01 PMTG
В брой 6 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:20/02/10 - 05:26 PMTG
В брой 5 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:08/02/10 - 07:40 PMTG
В брой 4 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:29/01/10 - 06:34 PMTG
В брой 3-ти на регионалния седмичник Тутракански глас четете:25/01/10 - 10:08 PMTG
В брой 46 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:18/12/09 - 09:58 AMTG
В брой 41 на регионалния седмичник Тутракански глас четете: 19/11/09 - 10:24 PMTG
В брой 40 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:01/11/09 - 09:11 PMTG
В новия брой 39 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:25/10/09 - 04:32 PMTG
В брой 38 на регионалния седмичник Тутракански глас четете:20/10/09 - 04:47 PMТГ