„Тутракански глас”

Регионален седмичен вестник

 

ТАРИФА

за медийни услуги в предизборната кампания на изборите за Народно събрание и членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.  

 

 1. Платени публикации:

 - на първа страница (под главата на вестника) – 1.50 лв./кв.см

- на първа страница (долна половина) - 1,00 лв./кв.см

- на вътрешна и последна (пълноцветни стр.) - 0,60 лв./кв.см

- на вътрешна (чернобяла стр.) - 0,40 лв./кв.см

2. Рекламни карета:

- Първа страница (под главата на вестника) – 2.50 лв./кв.см

- Първа страница (долна половина), вътрешни и последна страница - 1,00 лв./кв.см

- Вътрешни чернобели страници - 0.50 лв./кв.см

3. Схема на страниците:

 - 6 колони

- Размер колони – 45 мм.

- Размер страница – 280/370 мм.

4. Цветност на страниците:

- първа, последна и вътрешни (4-та и 5-та) страници – пълноцветен печат 

Вестник „Тутракански глас” излиза всеки четвъртък.

Забележка: Оферентът не е регистриран по ЗДДС, т.е това са окончателните цени.

 

Калина ГРЪНЧАРОВА,

Главен редактор

.