„Тутракански глас”

Регионален седмичен вестник

 

ТАРИФА

 

за медийни услуги в предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.  

 

 

1. Платени публикации:

 

- на първа страница (под главата на вестника) – 1.00 лв./кв.см

- на първа страница (долна половина) - 0,50 лв./кв.см

- на вътрешна и последна (пълноцветна стр.) - 0,50 лв./кв.см

- на вътрешна (чернобяла стр.) - 0,30 лв./кв.см


2. Рекламни карета:

 

 

- Първа страница (в главата на вестника) – 1.50 лв./кв.см

- Първа страница (под главата на вестника) – 1.00 лв./кв.см

- Първа страница (долна половина), вътрешни и последна страница - 0,50 лв./кв.см

- Вътрешни чернобели страници - 0.30 лв. на кв.см


3. Схема на страниците:

 

 

- 6 колони

- Размер колони – 42 мм.

- Размер страница – 276/380 мм.

5. Цветност на страниците:

- първа, последна и вътрешни (4-та и 5-та) страници – пълноцветен печат 

 

Вестник „Тутракански глас” излиза всеки четвъртък.

 

Забележка: Оферентът не е регистриран по ЗДДС, т.е това са окончателните цени.


Калина ГРЪНЧАРОВА,

Главен редактор